Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Quang

Nguyên quán An Ninh - Quỳnh Phụ - Thái Bình

Sinh 1945

Hi sinh 09/08/1978

Đơn vị C6 D2 E273

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quang Văn

  Nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Văn, nguyên quán Tân tiến - Khu Phố 4 - Thành phố Vinh - Nghệ An hi sinh 27/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Quang Văn

  Nguyên quán Khối Tân phong - Lê mao - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Quang Văn, nguyên quán Khối Tân phong - Lê mao - Nghệ An, sinh 1958, hi sinh 27/8/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Yên Hoà - Yên Mô - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 23 - 04 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Long Phước - Long Thành - Đồng Nai hi sinh 30/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Quang

  Nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Quang, nguyên quán Hòa Hưng - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1947, hi sinh 16/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 6. Xem thêm các kết quả khác...