Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Quý

Nguyên quán Hà Sơn Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Yên Thủy - Hòa Bình, sinh 1953, hi sinh 4/8/195, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Quý

  Nguyên quán Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Quý, nguyên quán Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Quý Cáp

  Nguyên quán Điền Công - Yên Hưng - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Quý Cáp, nguyên quán Điền Công - Yên Hưng - Quảng Ninh, sinh 1955, hi sinh 14/03/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Quý

  Nguyên quán Cao Răm - Lương Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đinh Văn Quý, nguyên quán Cao Răm - Lương Sơn - Hà Sơn Bình, sinh 1956, hi sinh 16/06/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...