Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn San

Nguyên quán Đồng Ruộng - Đà Bắc - Hà Tây

Sinh 1958

Hi sinh 12/09/1978

Cấp bậc Tiểu đội trưởng

Đơn vị C7 D2 E48 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn San

  Nguyên quán Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn San, nguyên quán Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn San

  Nguyên quán Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn San, nguyên quán Đức Tùng - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 17/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn San

  Nguyên quán Đồng Ruộng - Đà Bắc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn San, nguyên quán Đồng Ruộng - Đà Bắc - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn San

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn San, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 12/9/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...