Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

Hi sinh 17/7/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Số 1 đường Huyền Chân Công Chúa - Đông Hà
ĐT: 053.3555.515
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán Minh Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán Minh Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán Lam sơn - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán Lam sơn - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 10/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán Minh Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán Minh Hoà - Kinh Môn - Hải Hưng hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán Lam sơn - Kim Động - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán Lam sơn - Kim Động - Hưng Yên, sinh 1954, hi sinh 10/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Thanh Ninh - Xã Thanh Ninh - Huyện Phú Bình - Thái Nguyên
 6. Xem thêm các kết quả khác...