Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Trảng Bàng - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Lộc Thành - Thị Trấn - Huyện Trảng Bàng - Tây Ninh
ĐT: 0663.883271
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán Vân Trì - Phú Xuyên - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán Vân Trì - Phú Xuyên - Hà Tây, sinh 1948, hi sinh 01/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán Thạch Sơn - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 3/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cần Giờ - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán Thạch An - Thạch Thành - Thanh Hoá, sinh 1946, hi sinh 12/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán Lạng Sơn

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán Lạng Sơn hi sinh 3/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán Kỳ Phong - Kỳ Anh - Nghệ Tĩnh hi sinh 08/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...