Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn

Sinh 1947

Hi sinh 14/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn

  Nguyên quán Thái ấp - Phụ Dực - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn, nguyên quán Thái ấp - Phụ Dực - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 14/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn

  Nguyên quán Thái ấp - Phụ Dực - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn, nguyên quán Thái ấp - Phụ Dực - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 14/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Vân Cốc - Xã Vân Phúc - Huyện Phúc Thọ - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Bùi Thuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thuấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Lộc ninh - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...