Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Thược

Sinh 1947

Hi sinh 23/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Thược

  Nguyên quán Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Thược, nguyên quán Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 23/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Thược

  Nguyên quán Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Văn Thược, nguyên quán Quảng Ninh, sinh 1947, hi sinh 23/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sý xã Tam đồng - Vĩnh Phúc
 4. Liệt sĩ văn thược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn thược, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1950, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...