Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Từ

Nguyên quán Thống Nhất - Lâm Thao - Vĩnh Phú

Sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Từ

  Nguyên quán Thống Nhất - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Văn Từ, nguyên quán Thống Nhất - Lâm Thao - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Từ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Từ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Từ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Xã Giao Yến - Xã Giao Yến - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...