Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

Nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình

Sinh 1948

Hi sinh 15/8/1972

Đơn vị F308

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Văn Lương - Sông Thao - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Văn Lương - Sông Thao - Vĩnh Phúc, sinh 1958, hi sinh 14/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...