Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

Nguyên quán Văn Lương - Sông Thao - Vĩnh Phúc

Sinh 1958

Hi sinh 14/05/1978

Cấp bậc Chiến sĩ

Đơn vị D Bộ 8E 3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15 - 08 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Tiên Lãng - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 06/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh

  Nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Vĩnh, nguyên quán Hồng Phong - Hưng Hà - Thái Bình, sinh 1948, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...