Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Yên

Sinh 1933

Hi sinh 02/09/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị Trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0383.861 366
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 4/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1933, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Trà Ôn - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...