Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Yên

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Nga sơn - Xã Nga Mỹ - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thuong binh và Xã hội
Thị trấn Nga Sơn - Huyện Nga Sơn - Thanh Hóa
ĐT: 0373.3872.752 (UBND huyện Nga Sơn)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Quyết Thắng - Tân Lạc - Hòa Bình, sinh 1958, hi sinh 4/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 02/09/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1933, hi sinh 2/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Nghi Lộc - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Yên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Trà Ôn - Xã Vĩnh Xuân - Huyện Trà Ôn - Vĩnh Long
 5. Xem thêm các kết quả khác...