Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn ấn

Nguyên quán Tân Phong - Phú Yên - Nghĩa Lộ - Yên Bái

Hi sinh 3/3/1964

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn ấn

  Nguyên quán Tân Phong - Phú Yên - Nghĩa Lộ - Yên Bái

  Liệt sĩ Bùi Văn ấn, nguyên quán Tân Phong - Phú Yên - Nghĩa Lộ - Yên Bái hi sinh 3/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn ấn

  Nguyên quán Lê xá - Hưng Yên

  Liệt sĩ Bùi Văn ấn, nguyên quán Lê xá - Hưng Yên hi sinh 09/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 9/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/10/1963, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tịnh Biên - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...