Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn ất

Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hoà Bình

Sinh 1948

Hi sinh 18/01/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1952, hi sinh 04/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn ất

  Nguyên quán đinh Trác - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn ất, nguyên quán đinh Trác - Tân Lạc - Hà Tây hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...