Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn ất

Sinh 1944

Hi sinh 29/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn ất

  Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn ất, nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hoà Bình, sinh 1948, hi sinh 18/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1952, hi sinh 04/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn ất

  Nguyên quán đinh Trác - Tân Lạc - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn ất, nguyên quán đinh Trác - Tân Lạc - Hà Tây hi sinh 29/08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Ất

  Nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ất, nguyên quán Quý Hoà - Lạc Sơn - Hòa Bình, sinh 1948, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...