Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

Nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hoà Bình

Sinh 1950

Hi sinh 27/08/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hoà Bình, sinh 1951, hi sinh 27 - 3 - 1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán Trương Bì - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1951, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Ỉn

  Nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Ỉn, nguyên quán Thượng Kỳ - Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1950, hi sinh 27/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn ỉn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn ỉn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...