Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1948

Hi sinh 14/7/1968

Cấp bậc TĐ phó du kích

Đơn vị Xã đội

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

  Nguyên quán Tân Kỳ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu, nguyên quán Tân Kỳ, sinh 1945, hi sinh 02/05/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Phú Long - Huyện Nho Quan - Ninh Bình
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 14 - 07 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hữu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Thuỷ Xuân Tiên - Xã Thủy Xuân Tiên - Huyện Chương Mỹ - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...