Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ CHƯA Rõ TÊN

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Đại Quang - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chưa tênChưa tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa tênChưa tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Chưa tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa tên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1965, hiện đang yên nghỉ tại Ea Súp - Đắk Lắk
 3. Liệt sĩ Chưa tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Krông Năng - Huyện Krông Năng - Đắk Lắk
 4. Liệt sĩ Chưa tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Cư Mgar - Huyện Cư M'gar - Đắk Lắk
 5. Liệt sĩ Chưa tên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chưa tên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Đắk Nông - Đắk Lắk
 6. Xem thêm các kết quả khác...