Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ C.Ls Hai Nhựt Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ V.Ls Hai Nhựt Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ V.Ls Hai Nhựt Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt

  Nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhựt, nguyên quán Giồng Trôm - Bến Tre, sinh 1940, hi sinh 17/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...