Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cầm Văn Tính

Hi sinh 1949

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Cầm

  Nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Văn Cầm, nguyên quán Trung An - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1927, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Cầm Văn Tót

  Nguyên quán Tường Phù – Phù Yên - Sơn La

  Liệt sĩ Cầm Văn Tót, nguyên quán Tường Phù – Phù Yên - Sơn La hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Đoàn Văn Cầm

  Nguyên quán Nam Lợi - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Đoàn Văn Cầm, nguyên quán Nam Lợi - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1942, hi sinh 6/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Hồ Văn Cầm

  Nguyên quán Đại An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

  Liệt sĩ Hồ Văn Cầm, nguyên quán Đại An - Vĩnh Cửu - Đồng Nai hi sinh 17/6/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...