Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Bích Ngọc

Nguyên quán Yên Quang - Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 27/5/1905

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An
ĐT: 0383.862.360 - 038 3622 647 (Phó phòng) - 0976 277 888 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Bích Ngọc

  Nguyên quán Yên Quang - Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Cao Bích Ngọc, nguyên quán Yên Quang - Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 27/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Ngọc Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Bích, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Khánh Cư - Huyện Yên Khánh - Ninh Bình
 4. Liệt sĩ Cao Hữu Bích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Bích, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Thanh Tây - Xã Hoài Thanh Tây - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...