Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Kim Tiến

Nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

Sinh 1943

Hi sinh 05/03/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Kim Tiến

  Nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Kim Tiến, nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 5/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Kim Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Kim Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 5/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Sơn - Xã Ba Cụm Bắc - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Cao Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...