Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Ngọc

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 149 đường Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh
ĐT: (058) 3 850 061 - (058) 3 850 399 – 0905490070

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Bích Ngọc

  Nguyên quán Yên Quang - Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Cao Bích Ngọc, nguyên quán Yên Quang - Diễn Ngọc - Diễn Châu - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 27/5/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Diễn Châu - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Cao Hữu Ngọc

  Nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cao Hữu Ngọc, nguyên quán Triệu Giang - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1906, hi sinh 13 - 5 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Giang - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Ngọc Anh

  Nguyên quán Cảm Tú - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cao Ngọc Anh, nguyên quán Cảm Tú - Cẩm Thủy - Thanh Hóa hi sinh 23/2/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Cao Ngọc Chi

  Nguyên quán Mễ Sở - Văn Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Cao Ngọc Chi, nguyên quán Mễ Sở - Văn Giang - Hải Hưng hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...