Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Quang Lai

Sinh 1947

Hi sinh 13/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Quang Lai

  Nguyên quán Bình định - Gia Lương - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Cao Quang Lai, nguyên quán Bình định - Gia Lương - Bắc Ninh hi sinh 13/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cao Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng hải - Xã Quảng Hải - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Cao Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Lai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại xã Phù hoá - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Đào Cao Lai

  Nguyên quán Việt Hưng - Văn Lâm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Đào Cao Lai, nguyên quán Việt Hưng - Văn Lâm - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 25/05/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...