Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Tiến

Hi sinh 6/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Khánh Sơn - Xã Ba Cụm Bắc - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Liên cơ quan - thị trấn Tô Hạp - Khánh Sơn
ĐT: 0583.868151

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Diên Khánh - Xã Suối Hiệp - Huyện Diên Khánh - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Cao Kim Tiến

  Nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Kim Tiến, nguyên quán Kỳ Giang - Kỳ Anh - Hà Tĩnh, sinh 1943, hi sinh 05/03/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Minh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Minh Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ quận Thủ Đức - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Cao Tiến Bản

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Cao Tiến Bản, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1904, hi sinh 15/10/1931, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...