Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Văn Mua

Hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu phố 1, Công lý, Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 075​3.842.766
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam
ĐT: 0753.706.401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Mua

  Nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Đỗ Văn Mua, nguyên quán Thanh Phước - Gò Dầu - Tây Ninh, sinh 1933, hi sinh 20/09/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ HUỲNH VĂN MUA

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ HUỲNH VĂN MUA, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam hi sinh 08/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mua

  Nguyên quán Văn Yên - Yên Bái

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mua, nguyên quán Văn Yên - Yên Bái, sinh 1949, hi sinh 26/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mua

  Nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mua, nguyên quán Dương Minh Châu - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...