Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Văn Quý

Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Kim Đức - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Kim Đức - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú hi sinh 29 - 04 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...