Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Cao Văn Quý

Hi sinh 29/4/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Kim Đức - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Kim Đức - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú hi sinh 29 - 04 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Lam Sơn - Đô Lương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Văn Quý

  Nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Cao Văn Quý, nguyên quán Nghĩa Thuận - Nghĩa Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...