Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Châu Văn Cao

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, thị trấn Bình Đại
ĐT: 075.3851974

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán Phi Xuân - Quang Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán Phi Xuân - Quang Hoá - Thanh Hoá, sinh 1962, hi sinh 29/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán Mậu Liên - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán Mậu Liên - Tỉnh Gia - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán Phi Xuân - Quang Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán Phi Xuân - Quang Hoá - Thanh Hóa, sinh 1962, hi sinh 29/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1962, hi sinh 29/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Cao Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 6. Xem thêm các kết quả khác...