Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chế Văn Thạch

Hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Đường 30 tháng 4, Khu phố 2, thị trấn Bình Đại
ĐT: 075.3851974

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chế Văn Đậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Đậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 2. Liệt sĩ Chế Văn Gòng

  Nguyên quán Vinh Quang - Thanh Thủy - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Chế Văn Gòng, nguyên quán Vinh Quang - Thanh Thủy - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Chế Văn Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chế Văn Kiều, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Thạnh - Thạnh Hóa - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Chế Văn út

  Nguyên quán Cẩm Sơn - Cai Lậy - Tiền Giang

  Liệt sĩ Chế Văn út, nguyên quán Cẩm Sơn - Cai Lậy - Tiền Giang, sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...