Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Bá Vạn

Hi sinh 1950

Hiện đang yên nghỉ tại Tân Hồng - Phường Tân Hồng - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02413835064

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Minh Châu - Xã Minh Châu - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 4. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...