Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Đoàn Bẵng

Sinh 1947

Hi sinh 25/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bẵng

  Nguyên quán Lễ Hạ Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bẵng, nguyên quán Lễ Hạ Nam Định, sinh 1955, hi sinh 09/09/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Bẵng

  Nguyên quán Lễ Hạ - Nam Định

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Bẵng, nguyên quán Lễ Hạ - Nam Định, sinh 1955, hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Bẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Huỳnh Thị Bẵng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Thị Bẵng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ An Nhơn Tây Củ Chi - Xã An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...