Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Đỡnh Đồng

Sinh 1949

Hi sinh 19/2/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Bình Long - Thị xã Bình Long - Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Đồng

  Nguyên quán Nghĩa Thành - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Chu Văn Đồng, nguyên quán Nghĩa Thành - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 29/09/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Đình Đồng

  Nguyên quán Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Chu Đình Đồng, nguyên quán Thanh Xuân - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh, sinh 1949, hi sinh 19/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Chu Văn Đồng

  Nguyên quán Nghĩa Thành - Nghĩa Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Chu Văn Đồng, nguyên quán Nghĩa Thành - Nghĩa Đàn - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 29/9/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...