Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Quang Chiến

Nguyên quán Bình Sơn - Phỗ Yên - Bắc Thái

Sinh 1948

Hi sinh 23/08/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Quang Chiến

  Nguyên quán Bình Sơn - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Chu Quang Chiến, nguyên quán Bình Sơn - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1948, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Chu Quang Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Quang Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Chiến Trường

  Nguyên quán Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang

  Liệt sĩ Chu Chiến Trường, nguyên quán Tú Thịnh - Sơn Dương - Tuyên Quang, sinh 1957, hi sinh 02/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Chu Mạnh Chiến

  Nguyên quán 39 - Vạn Phúc - Kim Mã - hà Nội

  Liệt sĩ Chu Mạnh Chiến, nguyên quán 39 - Vạn Phúc - Kim Mã - hà Nội, sinh 1948, hi sinh 1/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...