Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Trọng Tín

Hi sinh 1965

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Mường la - Huyện Mường La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Ngọc Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Tín, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Hòn Đất - Xã Vĩnh Thạnh - Huyện Hòn Đất - Kiên Giang
 2. Liệt sĩ Chu Văn Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/1974, hiện đang yên nghỉ tại Trạm Lộ - XãTrạm Lộ - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín

  Nguyên quán Đô Lương

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín, nguyên quán Đô Lương hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Trần Trọng Tín

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Trọng Tín, nguyên quán Nam Hồng - Nam Đàn - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...