Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Chu Văn Nhắc

Hi sinh 10/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Chu Văn Nhắc

  Nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Chu Văn Nhắc, nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Chu Văn Nhắc

  Nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Chu Văn Nhắc, nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Chu Văn Nhắc

  Nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Chu Văn Nhắc, nguyên quán Tứ Kỳ - Hải Dương hi sinh 10/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nhắc

  Nguyên quán Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nhắc, nguyên quán Minh Đức - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, sinh 1952, hi sinh 21/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...