Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đ/C Sáu

Hi sinh 1971

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
ĐT: (062).3865128 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đ/C Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 2. Liệt sĩ Đ/c Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Quảng Ngãi - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Đ/c Sáu Sỉn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Sáu Sỉn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Đ/C Sáu Rồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sáu Rồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...