Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đ/C Sáu Tần

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đ/C Tần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Tần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Đ/C Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 3. Liệt sĩ Đ/C Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/C Sáu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Bình Thuận - Xã Hồng Sơn - Huyện Hàm Thuận Bắc - Bình Thuận
 4. Liệt sĩ Đ/c Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đ/c Sáu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Quảng Ngãi - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...