Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đ/C Tại

Hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp 10, Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 0753720541
Ban Chỉ huy Quân sự
Thị Trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú
ĐT: 075 3870. 046

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Minh hoá - Huyện Bố Trạch - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ văn tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ văn tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ trần tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ trần tại, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ hồ tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ hồ tại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...