Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ ĐẶNG THỊ HUỆ

Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

Sinh 1926

Hi sinh 10/1949

Đơn vị CB Xã

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Khu C, 999 Trần Quý Cáp, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa
ĐT: 058. 3631045

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 2. Liệt sĩ Đặng Thị Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thị Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Cù Lao Dung - Thị trấn Cù Lao Dung - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng
 3. Liệt sĩ Đặng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 30/3/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Đặng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...