Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đàm Đức Duy

Sinh 1952

Hi sinh 26/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đàm Đức Duy

  Nguyên quán Tân Tiến - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đàm Đức Duy, nguyên quán Tân Tiến - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 26/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đàm Đức Duy

  Nguyên quán Tân Tiến - Phỗ Yên - Bắc Thái

  Liệt sĩ Đàm Đức Duy, nguyên quán Tân Tiến - Phỗ Yên - Bắc Thái, sinh 1952, hi sinh 26/03/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đàm Duy Tài

  Nguyên quán Thọ Tân - Triệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Đàm Duy Tài, nguyên quán Thọ Tân - Triệu Sơn - Thanh Hoá, sinh 1950, hi sinh 24/02/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đàm Duy Đích

  Nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đàm Duy Đích, nguyên quán Quang Minh - Kim Anh - Vĩnh Phúc, sinh 1947, hi sinh 16/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Cam Nghĩa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...