Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Chí Lành

Hi sinh 31/1/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Tĩnh gia - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Lành, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Bình Thạnh Trung - Xã Bình Thạnh Trung - Huyện Lấp Vò - Đồng Tháp
 4. Liệt sĩ Đặng Chí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Chí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Minh - Xã Phổ Minh - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...