Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

Sinh 1940

Hi sinh 14/10/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thị xã - Thành Phố Sơn La - Sơn La

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động thương binh & xã hội
phường Chiềng Lề - Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La
ĐT: 0223.857.521

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Nam Định

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán Nam Hồng - Nam Ninh - Nam Định, sinh 1959, hi sinh 10/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán Liên Minh - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1959, hi sinh 31/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán Hương Sơn - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán Hương Sơn - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 02/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán Dương nôi - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán Dương nôi - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1958, hi sinh 12/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đặng Đình Thắng

  Nguyên quán Hương Sơn - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Đặng Đình Thắng, nguyên quán Hương Sơn - Lạng Giang - Hà Bắc hi sinh 12/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...