Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Huệ

Sinh 1957

Hi sinh 30/3/1981

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thôn Dương Lâm 1, Xã Hòa Phong, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng
ĐT: 05113.846.160

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Đặng Minh Huệ

  Nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đặng Minh Huệ, nguyên quán Nhân Đạo - Lập Thạch - Vĩnh Phúc, sinh 1947, hi sinh 07/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ ĐẶNG THỊ HUỆ

  Nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ ĐẶNG THỊ HUỆ, nguyên quán Ninh Quang - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1926, hi sinh 10/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Huệ

  Nguyên quán Vĩnh Đại - Vĩnh Hưng - Long An

  Liệt sĩ Đặng Văn Huệ, nguyên quán Vĩnh Đại - Vĩnh Hưng - Long An, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...