Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Minh Dũng

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Thị xã Sơn Tây - Thành phố Sơn Tây - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Đặng Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1961, hi sinh 14/11/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Đặng Minh Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Minh Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Đặng Dũng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Đặng Dũng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...