Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn Ba

Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

Sinh 1946

Cấp bậc Chuẩn úy

Đơn vị Thành đội Mỹ Tho

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Ba

  Nguyên quán Nghi Hoá - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đặng Văn Ba, nguyên quán Nghi Hoá - Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Ba

  Nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Đặng Văn Ba, nguyên quán Vũ đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1934, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ đặng văn ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ đặng văn ba, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1961, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 14/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...