Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn Bản

Hi sinh 1954

Hiện đang yên nghỉ tại Dư Hàng Kênh - Phường Dư Hàng Kênh - Quận Lê Chân - Hải Phòng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số 10 Hồ Sen, Quận Lê Chân, Hải Phòng
ĐT: 0313.832.498 - 0912.071.073 (Trưởng phòng) - 0904.679.829 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn Bản

  Nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Đặng Văn Bản, nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1947, hi sinh 08/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn Bản

  Nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương

  Liệt sĩ Đặng Văn Bản, nguyên quán Thanh Miện - Hải Dương, sinh 1947, hi sinh 08/08/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đặng Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đại Đồng - Xã Đại Đồng - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Đặng Văn Bản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Bản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 68, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...