Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn Sĩ

Hi sinh 1963

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã An Thạnh 1 - Xã An Thạnh 1 - Huyện Cù Lao Dung - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Cù Lao Dung, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.860.344

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Rừng Sác - Cần Giờ - Thị trấn Cần Thạnh - Huyện Cần Giờ - Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Xã Mỹ Thành - Xã Mỹ Thành - Huyện Mỹ Lộc - Nam Định
 3. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại huyện Càng Long - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...