Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn Tú

Hi sinh 20/6/1986

Hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Nghĩa - Xã Phước Nghĩa - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 2. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Sông mã - Huyện Sông Mã - Sơn La
 3. Liệt sĩ Đặng Thanh

  Nguyên quán Đức Hoà - Đa Phúc - Vĩnh Phúc

  Liệt sĩ Đặng Thanh , nguyên quán Đức Hoà - Đa Phúc - Vĩnh Phúc, sinh 1956, hi sinh 12/05/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ ĐẶNG THỊ NGỌC

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ ĐẶNG THỊ NGỌC , nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam, sinh 1945, hi sinh 21/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...