Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Đặng Văn Tư

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS HuyệnVĩnh Châu - Huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường 30/4, khu I, TT vĩnh Châu, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3861057 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán Hùng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán Hùng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 16 - 09 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán Hùng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán Hùng Châu - Yên Lãng - Vĩnh Phú hi sinh 16/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Đặng Văn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn , nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...